Projectomschrijving

Woon- en Zorgcentrum de Haven in Bunschoten-Spakenburg heeft een nieuw logo!

Ook de Behandelpraktijk, de Brasserie, Welzijn & ondersteuning en Wijkverpleging hebben een eigen logo. Zo kan altijd herkend worden met wie van de organisatie De Haven men contact heeft.

Uitleg

Het logo is ontworpen door Melissa van den Brink-Koelewijn van Meyn Graphic Design. Zij heeft de golven van het water als uitgangspunt genomen bij het ontwerp. Hiermee wordt de verbinding gelegd met de naam van De Haven.  De golven in het logo vormen samen een persoon, waarmee De Haven wil laten zien dat wij er zijn voor mensen. Elke gekleurde golf in het nieuwe logo staat voor een onderdeel van De Haven.  Deze kleuren zijn terug te zien in de sublogo’s die gebruikt worden. Zo benadrukt De Haven dat zij voor de ouderen uit Bunschoten diverse vormen van zorg en diensten aanbiedt, zodat ze bij één zorgaanbieder terecht kunnen voor hun hulpvraag.

Nieuwe slogan

De zin ‘Zorg vanuit het hart’ geeft aan dat De Haven het hart ziet als de basis van waaruit wij zorg verlenen. Dit volgt uit onze identiteit als protestants-christelijke zorginstelling, waarbij respect en liefde voor de medemens een belangrijke plaats innemen.